HẠ LONG BAY VIEW
HỒNG TIẾN, P.TRẦN HƯNG ĐẠO, HẠ LONG, QUẢNG NINH

Phone: 0941901234
Email :